Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn được áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động.
26/11/2014 14:00:00 PM (GTM +7)

 Ngày 23 tháng 1 năm 2014, Bộ Công thương đã có văn bản hợp nhất Thông tư số 04/VBHN-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn (xe mô tô có động cơ piston đốt trong với dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu thuế xuất nhập khẩu).

Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại (Bộ Công thương). Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan Cửa khẩu, không cần xin phép Bộ Thương mại.

Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn được áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu được gửi đến Bộ Công thương, gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 (hai) bản chính

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh): 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Hoá đơn thương mại: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể tè ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Công thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do.

Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, Thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động đã có xác nhận của Bộ Thương mại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.